Privacybeleid

Privacyverklaring | Website PowerBar.eu

1. Verantwoordelijke instantie

Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, 81379 München (hierna te noemen: „Active Nutrition International“ of „wir“) is als beheerder van de website www.PowerBar.eu de verantwoordelijke instantie voor de persoonlijke gegevens van de gebruikers (hierna te noemen: „u“) van de website als bedoeld in de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens („BDSG“).

Active Nutrition International GmbH neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de inhoud van deze privacybepalingen en de toepasselijke Duitse privacywetgeving, met name de BDSG en de Duitse Telemediawetgeving ("TMG")

Om ervoor te zorgen dat u zich bij uw bezoek aan onze website veilig en prettig voelt, leggen wij u hieronder uitvoerig en begrijpelijk uit, welke gegevens wij tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en hoe deze worden gebruikt. Wij verzoeken u derhalve om de onderstaande uiteenzetting aandachtig door te lezen.

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens als bedoeld in deze privacyverklaring zijn specifieke gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon. Daaronder valt informatie zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Statistische informatie, die direct noch indirect aan u kan worden gekoppeld – zoals de populariteit van afzonderlijke webpagina's van ons aanbod of het aantal gebruikers van een pagina – zijn geen persoonsgegevens.

3. Verzamelen van gebruiksgegevens

Bij het louter informatief gebruiken van onze website, dus als u zich niet voor het gebruik van de website aanmeldt, registreert of ons anderszins informatie toezendt, verzamelen wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser toezendt, om u het bezoek van de website mogelijk te maken. Deze set gegevens bestaat uit:

de pagina, van waaruit de website is opgevraagd,

de naam van de website,

de datum en de tijd van het opvragen,

de hoeveelheid overgedragen gegevens,

de toegangsstatus (bestand verzenden, bestand niet gevonden),

de beschrijving van het type van de gebruikte webbrowser,

het IP-adres van de opvragende computer minus de laatste drie cijfers,

besturingssysteem en de interface ervan,

taal en versie van de browsersoftware.

We gebruiken deze gegevens om de kwaliteit van onze website te verbeteren, met name om te garanderen dat onze website op een zo effectief en interessant mogelijke wijze aan u wordt gepresenteerd. Deze gegevens worden conform de Duitse Telemediawetgeving (TMG) geanonimiseerd opgeslagen. Het aanmaken van gepersonaliseerde gebruikersprofielen is daarmee uitgesloten.

4. Cookies

Wij gebruiken in enkele gedeelten van onze website zogenaamde cookies, bijvoorbeeld om voorkeuren van de bezoekers te herkennen en de website in overeenstemming daarmee optimaal te kunnen vormgeven. Hierdoor zijn een eenvoudiger navigatie en een hoge mate van gebruikersvriendelijkheid van een website mogelijk. Cookies helpen ons eveneens bij het identificeren van bijzonder populaire gedeelten van ons internetaanbod.

Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen. Cookies kunnen geen programma's of virussen op uw computer installeren. Ze dienen enkel om het internetaanbod als geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. 

Onze website gebruikt cookies in de volgende mate: 

sessie-cookies (tijdelijk gebruik) 

persistente cookies (tijdelijk beperkt gebruik) 

third-party-cookies (van externe aanbieders) 

flash-cookies (permanent gebruik) 

Sessie-cookies (ook session cookies genoemd) worden geautomatiseerd gewist als u de browser sluit. U slaat een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer worden herkend, als u op de website terugkeert. De sessie-cookies worden gewist als u uitlogt of de browser sluit.

Persistente cookies worden geautomatiseerd gewist na een vooraf ingestelde duur, die afhankelijk van het cookie kan verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen.

U kunt de instelling van uw browser overeenkomstig uw wensen configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van third-party-cookies of alle cookies afwijzen. Wij maken u er echter op attent dat u dan eventueel niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

De genoemde flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd, maar door uw flash-plugin. Deze slaan de benodigde data onafhankelijk van de door u gebruikte browser op en hebben geen automatische einddatum. Indien u geen verwerking van de flash-cookies wenst, moet u daarvoor een Add-On installeren, bijvoorbeeld „Better Privacy“ voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/betterprivacy/) of Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome.

Deze opgeslagen informatie wordt gescheiden van eventueel verder bij ons opgegeven gegevens opgeslagen. Met name worden de gegevens van de cookies niet aan uw andere gegevens gelinkt.

5. Webtracking

Ten behoeve van een maatwerk opmaak van onze website maken wij pseudonieme gebruiksprofielen met behulp van Google Analytics aan. Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', dus tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Omdat wij de IP-anonimisering op deze website hebben geactiveerd, zal uw IP-adres door Google echter eerst binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsluitende staten in de Europese Economische Ruimte worden afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Google zal deze informatie gebruiken, om het gebruik van de website voor ons te analyseren, om rapporten van de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan ons te verlenen.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browser-software daarvoor in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. Om het opslaan te voorkomen, zijn er meerdere mogelijkheden:

a) U kunt een opt-out-cookie plaatsen, dat Google opdracht geeft uw gegevens niet ten behoeve van de webanalyse op te slaan of te gebruiken. Houd er rekening mee dat bij deze oplossing er slechts zo lang geen webanalyse zal plaatsvinden als het opt-out-cookie door de browser is opgeslagen. Als u het opt-out-cookie nu wilt plaatsen, klik dan hier.

b) U kunt het opslaan van de voor de vorming van een profiel gebruikte cookies door een desbetreffende instelling van uw browser-software voorkomen.

c) Afhankelijk van de door u gebruikte browser hebt u de mogelijkheid, om een browser-plugin te installeren, die de tracking voorkomt. Klik daarvoor hier en installeer de daar op te vragen browser-plugin.

Het gebruik van Google Analytics gebeurt in overeenstemming met de voorwaarden, die de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming met Google zijn overeengekomen. Informatie van de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, Overzicht privacybeleid: http:// https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl, en de privacy-verklaring: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

6. Newsletter

6.1 Op onze website hebt u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze gratis Newsletter. De Newsletter informeert over actuele aanbiedingen, interessante voedingstips en spannende specials. Voor de aanmelding voor onze Newsletter gebruiken we de zogenaamde Double-opt-in-procedure. Dat wil zeggen dat we u na opgave van uw e-mailadres een bevestigingsmail naar het opgegeven e-mailadres sturen, waarin wij u verzoeken te bevestigen dat u de toezending van de Newsletter wenst. Als u dit niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw aanmelding automatisch gewist. Indien u de wens van het ontvangen van de Newsletter bevestigt, bewaren wij uw e-mailadres zo lang tot u de Newsletter opzegt. Het bewaren van het e-mailadres dient enkel om u de Newsletter te kunnen toezenden. Verder slaan wij telkens bij de aanmelding en bevestiging uw IP-adressen op evenals de tijdstippen, om een misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

6.2 Voor de aanmelding hebben wij uw e-mailadres nodig. Uw naam kunt u ons mededelen, u hoeft dit echter niet te doen. Deelt u ons uw naam mee, gebruiken wij deze enkel voor het personaliseren van de Newsletter.

6.3 Voor het verzenden van Newsletters gebruiken wij eventueel speciale externe aanbieders, hetgeen noodzakelijkerwijs gepaard gaat met het overdragen van de gebruikersgegevens aan deze externe aanbieders. Daarbij kan het zijn dat ook gebruikersgegevens naar de VS worden verzonden.

6.4 Uw toestemming voor het verzenden van de Newsletter kunt u te allen tijde herroepen. Herroeping is ook mogelijk door te klikken op de in elke Newsletter-mail opgenomen link, per e-mail aan friends@PowerBar.de of via een bericht aan het in de colofon vermelde contactadres. Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk uit het distributiesysteem gewist.

6.5 Indien u zich voor de Newsletter hebt aangemeld, hebt u hiervoor de volgende toestemmingsverklaring afgegeven:

Ik wil graag de Newsletter van Active Nutrition International GmbH met informatie over hun aanbod op de gebieden Energy & Hydration (energiegels, energierepen, isotonische sportdranken, sportdranken met elektrolyten), Recovery (proteïnerepen, proteïnepoeder, proteïnedrinks) en voedingssupplementen per e-mail ontvangen. Mijn gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden. Mijn toestemming kan ik te allen tijde via een e-mail aan friends@PowerBar.de herroepen. Bovendien is in elke e-mail een link voor het annuleren van verdere informatie opgenomen.

6.6 Wij maken u erop attent dat wij bij verzending van de Newsletter uw gebruiksgedrag analyseren. Ten behoeve van deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons, ook tracking-pixels genoemd. Dit zijn één-pixel-beeldbestandjes, die naar onze website linken en het ons zo mogelijk maken om uw gebruikersgedrag te analyseren. Dit gebeurt door het verzamelen van de in punt 3 genoemde gegevens en web-beacons, die aan uw e-mailadres worden toegewezen en aan een eigen ID worden gekoppeld. De gegevens worden uitsluitend onder pseudoniem verzameld, de ID's worden dus niet aan uw verdere persoonlijke gegevens gelinkt, het leggen van een directe relatie tot uw persoon wordt zodoende uitgesloten. De zo verzamelde informatie slaat de aanbieder van de Newsletter op zijn server in de VS op. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking, door de speciale link, die in elke e-mail is opgenomen, aan te klikken of ons via de in punt 11 genoemde contactkanalen te informeren. Een dergelijke tracking is ook niet mogelijk als u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard hebt uitgeschakeld. In dat geval wordt de Newsletter u echter niet volledig weergegeven en u kunt eventueel niet van alle functies gebruik maken. Indien u afbeeldingen handmatig laten weergeven, vindt de bovengenoemde tracking plaats.

7. Sociale netwerken

7.1 Gebruik van social media plugins 

7.1.1 Wij gebruiken momenteel de volgende social-media-plugins: Facebook, Google+, Twitter, WhatsApp. Wij gebruiken daarbij de zogenaamde 2-klik-oplossing. Dat wil zeggen, als u onze pagina bezoekt, worden eerst in principe geen persoonsgegevens aan de aanbieders van deze plugins doorgegeven. De aanbieder van de plug in herkent u via de markering op het grijs gemaakte vakje aan de hand van de initiaal. Alleen als u op een van de plugins klikt, worden tot personen te herleiden gegevens verzonden: door het activeren van de plugin worden gegevens geautomatiseerd naar de betreffende aanbieder van de plugin verzonden en daar (bij US-Amerikaanse aanbieders in de VS) bewaard. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn ons de volle omvang van de gegevensverzameling, de bedoelingen en de opslagtermijnen bekend. Omdat de aanbieder van de plugin de gegevens vooral via cookies verzamelt, adviseren wij u alvorens op het grijs gemaakte vakje te klikken via de veiligheidsinstellingen van uw browser alle cookies te wissen.

7.1.2 Als u een plugin activeert, krijgt de aanbieder van de plugin de informatie dat u de betreffende subpagina van ons online-aanbod hebt opgevraagd. Bovendien worden de onder punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens toegezonden. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of u over een account bij deze aanbieder van de plugin beschikt en daar bent ingelogd. Als u bij de aanbieder van de plugin bent ingelogd, worden deze gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u op de geactiveerde button drukt en bijvoorbeeld de pagina doorlinkt, dan slaat de aanbieder van de plugin ook deze informatie in uw gebruikersaccount op. Als u de toewijzing met uw profiel bij de aanbieder van de plugin niet wenst, moet u vóór het activeren van de button uitloggen.

7.1.3 De aanbieder van de plugin slaat deze gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt ze voor doeleinden als reclame, marktonderzoek en/of maatwerk opmaak van zijn website. Een dergelijke analyse gebeurt met name (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor het weergeven van maatwerk reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening ervan dient te wenden tot de respectievelijke aanbieder van de plugin.

7.1.4 Nadere informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plugin krijgt u in de hieronder vermelde privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

7.1.5 Adressen van de verschillende aanbieders en URL met hun richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens: 

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php. 

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html. 

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. 

d) WhatsApp, Inc., 650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, California, 94041, USA; https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy.

7.2 Integratie van de diensten van derden 

7.2.1 Wij hebben YouTube-video's in ons online-aanbod geïntegreerd, die op http://www.YouTube.com zijn opgeslagen en vanaf onze website direct kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal in de „geavanceerde gegevensbeschermings-modus“ geïntegreerd, dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden overgedragen als u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u de video's afspeelt, worden de in punt 3 genoemde gegevens overgedragen. Op de overdracht van deze gegevens hebben wij geen invloed.

8. Toezending van gegevens aan derden

Deels maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en hebben schriftelijk opdracht daartoe gekregen. Ze zijn gebonden aan onze instructies en worden door ons regelmatig gecontroleerd. De dienstverleners krijgen slechts in die mate en voor die periode toegang tot uw persoonsgegevens, welke voor het leveren van de diensten telkens noodzakelijk is. De dienstverleners zullen deze gegevens niet doorgeven aan derden. Voor zover deze dienstverleners zich in de VS bevinden, delen wij u dit in verband met de respectievelijke functies van de website mee. Ook deze gegevensverwerking vindt plaats volgens de van toepassing zijnde rechtspositie.

9. Gegevensbeveiliging

Wij nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om uw gegevens zo volledig mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegang. Naast het beveiligen van de gebruiksomgeving passen wij bijvoorbeeld in enkele gedeelten een encryptieprocedure toe. Dit herkent u daaraan dat in de statusbalk van uw browser het slot-symbool gesloten is en de adresregel begint met „https“. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de stand van de techniek voortdurend verbeterd en aangepast.

10. Uw rechten als gebruiker

U hebt als gebruiker het recht te allen tijde informatie over de bij ons over u opgeslagen gegevens te verlangen evenals over de herkomst ervan, de ontvangers of categorieën van ontvangers, waaraan deze gegevens worden doorgegeven en het doel van het opslaan ervan. Verder kunt u onjuiste gegevens corrigeren of die gegevens laten wissen, waarvan het bewaren niet is toegestaan of niet meer noodzakelijk is. Indien u een toestemming voor het gebruik van gegevens heb verleend, kunt u deze te allen tijde herroepen. Neem om uw rechten te doen gelden schriftelijk of per e-mail contact op met het onder punt 11 genoemde contactadres.

11. Contact

Wij staan voor informatie of suggesties over het onderwerp bescherming van gegevens graag tot uw beschikking. Neem contact op met het volgende adres:

Active Nutrition International GmbH

Zielstattstraße 42

81379 München

E-mail: friends@PowerBar.de

 

Deze privacyverklaring weerspiegelt de stand van zaken in september 2016. U kunt deze hier ook als PDF-document downloaden.